Met pensioen gaan

Denkt u erover om met pensioen te gaan? Zorg dat u goed voorbereid bent. Zo kunt u met behulp van de persoonlijke PensioenPlanner in MijnABP uitrekenen wat pensioenkeuzes betekenen voor uw maandelijkse pensioenbedrag.

En weet u eigenlijk welke keuzes u heeft? Eerder stoppen of langer doorwerken, meer pensioen nu of juist later? Bekijk de animatie zodat u weet welke keuzes er zijn.

ABP koopt uw pensioen af als het brutobedrag per jaar lager is dan € 484,09 en als u heeft ingestemd met de afkoop. U ontvangt dit bedrag dan in één keer. Het wordt uitbetaald in de maand waarin u de AOW-leeftijd bereikt.

Uitstel afkoop klein pensioen

U bepaalt zelf of u de afkoop uitstelt. Standaard kopen we uw klein pensioen af in de maand waarin u de AOW-leeftijd bereikt. U kunt de afkoop van uw pensioen uitstellen tot maximaal vijf jaar na het bereiken van de AOW-leeftijd. Bij uitstel wordt het pensioenbedrag hoger. De afkoop wordt dan ook hoger. Is het (uitgestelde) pensioenbedrag hoger dan het grensbedrag, dan is afkoop niet meer mogelijk. Als u pensioen afkoopt, moet u belasting betalen over het brutobedrag. Het uitstellen van de afkoop kan een belastingvoordeel opleveren als u in december de AOW-leeftijd bereikt. De Belastingdienst kan u hier informatie over geven. Neem zo snel mogelijk contact met ons op als u de afkoop wilt uitstellen.

Bent u militair?

Dan geldt niet de AOW-leeftijd als moment van afkoop, maar de maand waarin u 65 wordt. U kunt de afkoop van uw pensioen uitstellen tot de eerste van de maand volgend op het bereiken van uw AOW-leeftijd.

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit fracties die werken vanuit een eigen visie en ambitie. De fracties zijn ook vertegenwoordigd in het gepensioneerdenoverleg dat plaatsvindt met de delegatie van gepensioneerden van het bestuur van ABP. Op de pagina Verantwoordingsorgaan ziet u wie de leden zijn. 

De fracties zijn:

Er zijn verschillende verenigingen die zich inzetten voor de behartiging van belangen van gepensioneerden: