Pensioenregeling

U neemt deel aan de pensioenregeling van ABP via uw werkgever. Wij leggen u graag uit wat uw pensioenregeling precies inhoudt.

U bouwt pensioen op voor uw oude dag, voor als u arbeidsongeschikt raakt en voor uw nabestaanden. Wilt u inzicht in uw persoonlijke pensioensituatie? Kijk dan in MijnABP. Daar ziet u hoeveel pensioen u heeft opgebouwd en wat u straks gaat ontvangen.

Ouderdomspensioen

U bouwt bij ABP pensioen op voor als u (gedeeltelijk) stopt met werken. Dit kan vanaf uw 60ste. Dit ouderdomspensioen is een aanvulling op de AOW die u van de overheid ontvangt.

ABP heeft twee soorten ouderdomspensioen:

Bij ABP bouwt u pensioen op onder een middelloonregeling. Bent u militair, dan bouwt u pensioen op onder een eindloonregeling.

Lees meer over pensioenopbouw

Nabestaandenpensioen

Als u overlijdt, betaalt ABP nabestaandenpensioen uit aan uw partner en kinderen. Uw partner krijgt onder bepaalde voorwaarden nabestaandenpensioen zolang hij leeft. Uw kinderen ontvangen pensioen tot hun 25ste.

Lees meer over nabestaandenpensioen

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Bij ABP bouwt u pensioen op voor als u arbeidsongeschikt raakt. Hiermee vangt u voor een deel het verlies aan inkomen op. De hoogte van uw arbeidsongeschiktheidspensioen is afhankelijk van een aantal factoren.

Lees meer over arbeidsongeschiktheidspensioen

Vanaf 2018 bouwt u 70% nabestaandenpensioen op van uw ouderdomspensioen. Hierdoor is er geen verschil meer in de opbouw van het nabestaandenpensioen als u voor of na 67 jaar overlijdt. Vanaf 2018 houdt uw partner recht op nabestaandenpensioen ongeacht het moment van uw overlijden. Ook als u geen pensioen meer opbouwt bij ABP. Het nabestaandenpensioen wordt niet aangepast bij hertrouwen. Dit geldt alleen voor pensioenopbouw vanaf 2018.

Heeft u pensioen opgebouwd tussen 1 juli 1999 en 1 januari 2018? Dan geldt een extra voorwaarde. Uw nabestaanden hebben recht op nabestaandenpensioen. Dit recht komt te vervallen:

  • Als uw pensioenopbouw bij ABP stopt omdat u uw baan verliest of omdat u pensioen gaat opbouwen bij een ander pensioenfonds, én
  • u voor uw 67ste overlijdt.

Dit geldt alleen voor het pensioen dat u heeft opgebouwd tussen 1 juli 1999 en 1 januari 2018.

Lees meer over nabestaandenpensioen