Kans op verlagen pensioenen in 2020 is klein

Er zijn verschillende pensioenfondsen die volgend jaar de pensioenen waarschijnlijk moeten gaan verlagen. Hoe is dat voor ABP? Wij kunnen u helaas maar ten dele geruststellen. Dit jaar blijven de pensioenen gelijk. En volgend jaar is de kans op verlaging van de pensioenen klein; al kunnen we het nooit helemaal uitsluiten. Voor 2021 is de kans op verlaging wel reëel.

Of er daadwerkelijk een verlaging komt in 2021, wordt pas eind 2020 duidelijk en hangt af van een combinatie van factoren zoals de ontwikkeling van de rente en de beleggingen. Wij houden u via deze plaats op de site op de hoogte. Als er in de komende tijd nieuwe ontwikkelingen zijn, dan passen we de informatie aan.
Nee, er kunnen altijd onverwachte dingen gebeuren. Beleggingsrendementen die tegenvallen bijvoorbeeld. Daarom kunnen we niet 100% uitsluiten dat we de pensioenen moeten verlagen. Maar zoals het er nu naar uitziet, hoeft ABP de pensioenen in 2020 niet te verlagen.
Of en wanneer ABP moet verlagen hangt af van een combinatie van factoren, zoals de ontwikkeling van de rente en het rendement op beleggingen. De beleidsdekkingsgraad van eind 2020 bepaalt of de pensioenen moeten worden verlaagd. Ook is er nog een kleine kans op verlagen als eind 2019 de dekkingsgraad heel ver naar beneden zakt. Als een verlaging noodzakelijk is, dan wordt u tijdig geïnformeerd. Wij houden u via deze pagina, de PensioenUpdate en onze nieuwsbrieven op de hoogte.
ABP hoeft vooralsnog de pensioenen niet te verlagen. Dus er verandert voorlopig niets aan uw pensioenbedrag, tenzij uw persoonlijke situatie wijzigt. Het verlagen heeft ook alleen betrekking op uw ABP-pensioen en niet op uw AOW.
ABP heeft in het eerste kwartaal van 2019 een goed resultaat op de beleggingen gehaald. Maar omdat de rente weer is gedaald, moet ABP ook meer geld in kas houden om aan de pensioenverplichtingen te kunnen voldoen. Samengevat: de huidige financiële positie maakt dat we niet verwachten dat de pensioenen in de toekomst kunnen worden verhoogd. Er is zelfs een reële kans dat de pensioenen in 2021 moeten worden verlaagd. Lees meer over de dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad.
ABP doet er alles aan om te voorkomen dat we in de toekomst uw pensioen moeten verlagen. En laat dat duidelijk zijn: nog liever om de pensioenen te kunnen verhogen. Daarnaast maken we ons - samen met andere pensioenfondsen en de Pensioenfederatie – ook hard voor een vernieuwing van het huidige pensioenstelsel. We stellen ook voor dat niet alleen te beperken tot het indexatiebeleid of de rekenrente. 
De financiële regels waaraan pensioenfondsen zich in Nederland moeten houden, zijn erg streng. ABP moet een bepaald bedrag in kas hebben om zeker te weten dat alle pensioenen kunnen worden uitbetaald. Nu, maar ook in de toekomst. Als de financiële buffer 5 jaar lang onder een bepaalde grens komt, moeten de pensioenen worden verlaagd. Bij sommige pensioenfondsen gebeurt dit mogelijk al in 2020, omdat zij al een aantal jaar onder de wettelijk gestelde grens zitten. Voor ABP geldt dit waarschijnlijk pas in 2021.