Dekkingsgraad

Heeft ABP genoeg geld om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen? Dat laat de dekkingsgraad zien.

Actuele dekkingsgraad

De actuele dekkingsgraad was op 30 november 101,8%. De actuele dekkingsgraad van eind december publiceren we op donderdag 24 januari 2019.

De dekkingsgraad is in een maand met 0,3 procentpunt gedaald. Dat komt vooral door de wereldwijde onrust op de financiële markten. Alle beleggers, dus ook ABP, ondervinden daar nadeel van. Voor u als deelnemer van ABP heeft dat zeer waarschijnlijk geen directe gevolgen: de kans dat ABP de pensioenen in 2019 moet verlagen is bijna nul. Maar voor de volgende jaren blijft de kans op verlaging aanwezig. Verhoging van pensioen zit er de komende jaren niet in.

De dekkingsgraad is de verhouding tussen de bezittingen en verplichtingen. Is de dekkingsgraad 100%, dan hebben we precies genoeg geld om alle pensioenen te betalen. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter de financiële situatie. De actuele dekkingsgraad is een momentopname: deze geeft de financiële situatie op één moment weer.

Bekijk onze actuele financiële situatie

Beleidsdekkingsgraad

Op 30 november 2018 was de beleidsdekkingsgraad 104,4%. Voor besluiten moeten we gebruikmaken van de beleidsdekkingsgraad: de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad bepaalt bijvoorbeeld of we de pensioenen kunnen verhogen (indexatie) of moeten verlagen (korten).
Lees meer over indexatie
Lees meer over het verlagen van pensioenen

De beleidsdekkingsgraad berekenen we met de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden.

Maanden
Dekkingsgraad
december 2017
104,4%
januari 2018
106,7%
februari 2018
105,3%
maart 2018
103,0%
april 2018
104,4%
mei 2018
104,6%
juni 2018
104,1%
juli 2018
105,5%
augustus 2018
105,2%
september 2018
105,9%
oktober 2018
102,1%
november 2018
101,8%
Gemiddelde van 12 maanden

104,4%.

Pensioenfondsen zijn wettelijk verplicht om financiële buffers te hebben: extra geld voor tijden dat het financieel slechter gaat.

De pensioenregels schrijven voor dat onze beleidsdekkingsgraad 128%* moet zijn. Dan hebben we voldoende financiële buffers. Ook is wettelijk bepaald dat de beleidsdekkingsgraad niet langer dan 5 jaar onder 104,2% mag liggen.

* Afhankelijk van de rente en beleggingsmix kan deze grens verschuiven.

Is onze beleidsdekkingsgraad lager dan de vereiste dekkingsgraad van 128%*? Dan moeten we een herstelplan opstellen om binnen maximaal 10 jaar weer een dekkingsgraad van minimaal 128% te krijgen. Verwachten we dat het niet lukt om binnen 10 jaar de 128% te halen? Of is de beleidsdekkingsgraad langer dan 5 jaar lager dan 104,2%? Dan moeten we de pensioenen verlagen. Een eventuele verlaging mag over maximaal 10 jaar gespreid worden, zodat uw pensioen niet plotseling fors lager wordt.

* Afhankelijk van de rente en beleggingsmix kan deze grens verschuiven.

De kritische dekkingsgraad geeft het niveau van de dekkingsgraad aan waarbij een pensioenfonds extra maatregelen moet nemen om de financiële positie binnen tien jaar te herstellen. De kritische dekkingsgraad ligt rond 88%.

Boven deze kritische dekkingsgraad komt de dekkingsgraad zonder verlagingen binnen 10 jaar boven de vereiste dekkingsgraad van 128%*.

* Afhankelijk van de rente en beleggingsmix kan deze grens verschuiven.