Gedaalde rente remt stijging dekkingsgraad

In het eerste kwartaal van 2019 verbeterde de financiële positie van ABP. We behaalden een zeer positief rendement, dat in één klap het negatieve rendement van 2018 goedmaakte. De actuele dekkingsgraad steeg naar 99,0%. Maar de gedaalde rente heeft de stijging van de dekkingsgraad afgeremd.

Mooie plus in het rendement, maar ook een gedaalde rente

Bestuursvoorzitter Corien Wortmann–Kool: ‘Na een teleurstellend beleggingsjaar in 2018, zien we in het eerste kwartaal van dit jaar weer een mooie plus in het rendement. Helaas zien we ook een gedaalde rente en de verwachting is dat deze nog langere tijd laag zal blijven. Dat is geen goed nieuws omdat we dan meer geld in kas moeten houden om aan onze pensioenverplichtingen te kunnen voldoen. Voor onze deelnemers betekent de huidige financiële positie van ABP dat we nog steeds verwachten dat we de pensioenen de komende jaren niet kunnen verhogen.’

Er is een reële kans op pensioenverlaging in 2021

‘We hebben de tijd tot eind 2020 om de beleidsdekkingsgraad, die maar langzaam verandert omdat het een gemiddelde van twaalf maanden is, op peil te brengen,’ zegt Corien Wortmann-Kool. ‘De kans op pensioenverlaging in 2021 is reëel.’
In het eerste kwartaal daalde de beleidsdekkingsgraad van 103,8% naar 102,4%. Als deze onder het vereiste niveau van 104,2% blijft, moeten we de pensioenen in 2021 verlagen. In 2019 blijven de pensioenen gelijk. Voor 2020 is de kans op pensioenverlaging op dit moment klein.

Wat deden de beleggingen in het eerste kwartaal?

Het beschikbaar vermogen van ABP groeide in de eerste drie maanden van 2019 flink: van € 399 miljard naar € 431 miljard, dankzij een goed rendement van 8,2%.

Lees meer

18-04-2019